7 Thói quen khiến người khác yêu thích bạn trong 30s đầu tiên

05/02/2024

Thói quen khiến người khác tin & thích  mình trong 30s đầu tiên

  • Eye-contact: mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt phải trìu mến, không nhìn lơ đễnh
  • Body- contact: tùy vào đối tượng có thể dùng ngôn ngữ cơ thể như bắt tay, cái ôm
  • Cười: nụ cười phải thân thiện, không giả tạo
  • Thái độ: tự tin; thẳng người, mở vai, chin-up
  • Soi gương: đặt mình vào vị trí người khác. Ví dụ: tốc độ lời nói, cách ứng xử…
  • Lắng nghe: thái độ chủ động muốn lắng nghe, hướng tai vào người nói
  • Tìm điểm tương đồng: dễ bắt chuyện, tạo khoảng cách gần gũi