Appitizer | Olive

06/11/2023

OLIVE 

Thông tin sản phẩm

Ô liu (phiên âm từ tiếng Pháp olive; danh pháp khoa học Olea europaea) là một loại cây nhỏ thuộc Họ Ô liu (Oleaceae). Bản địa của ô liu là miền duyên hải Địa Trung Hải, đến Iran ven bờ nam biển Caspi. Trái Ô liu là một nông phẩm giá trị ở vùng Địa Trung Hải dùng để làm dầu ô liu.

Giới thiệu 

 

Công dụng sản phẩm 

Bảo quản

-----------------------------------

Ahana Pub | Local Food & Beverage

Contact | 0961260292