Bản mô tả công việc của quản lý Ahana Pub

30/07/2023
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ AHANA WEEK
No Nội dung công việc  Thời gian Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             
1 Nhận hàng theo bảng yêu cầu up đồ từ Ahana Mart và sắp xếp gian hàng  15:00 - 15:30              
2 Thể thao và tập luyện nâng cao kiến thức, tay nghề 15:30 - 16:00              
3 Thời gian mở cửa bán hàng 16:00              
4 Chỉ đạo vệ sinh theo đúng bảng mô tả công việc - lau và thắp hương thần tài 16:00 - 16:30              
5 Chỉ đạo chuẩn bị đồ đầu ca theo đúng bảng mô tả công việc 16:30 - 17:00              
6 Chỉ đạo nhân sự về đúng vị trí bán hàng theo đúng bảng mô tả công việc  17:00 - 19:00              
7 Chỉ đạo nhân sự luân phiên ăn tối theo chỉ đạo của quản lý (15 phút / lần ăn) 19:00 - 19:45              
8 Chỉ đạo nhân sự về đúng vị trí bán hàng theo đúng bảng mô tả công việc  19:45 - 00:00              
19:45 - 00:30              
9 Chỉ đạo nhân sự kiểm đồ và dọn dẹp cuối ca  00:00 - 00:30              
00:30 - 01:00              
10 Chốt tiền với thu ngân   00:10 - 00:15              
00:35 - 00:40              
12 Nhận bàn giao kiểm tra từ các bộ phận theo bảng mô tả công việc 00:15 - 00:30              
00:40 - 01:00              
13 Kiểm tra lần cuối an toàn cửa hàng: điện, nước, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, cửa ra vào 00:30 - 00:35              
01:00 - 01:05