Bản mô tả công việc đầu bếp Ahana

30/07/2023
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHEF AHANA WEEK
No Nội dung công việc  Thời gian Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             
1 Thể thao và tập luyện nâng cao kiến thức, tay nghề 15:30 - 16:00              
2 Bếp 1 Kiểm đồ đầu ca sắp xếp về đúng vị trí mặc định  16:00-16:30              
3 Bếp 2 Set up bếp chuẩn bị đồ đầu ca  16:00-16:30              
3 Thay phiên nhau ăn tối  16:30 -17:00              
4 Thực hiện làm bếp theo lệnh từ thu ngân  17:00-24:00              
17:00-24:30              
5 Kiểm đồ cuối ca - lên phiếu yêu cầu up đồ cuối ca  24:00-24:15              
24:30-24:45              
6 Dọn dẹp Bêp cuối ca : đưa đồ về đúng vị trí, lau bát đĩa, đổ rác 00:15 - 00:25              
00:45 - 00:55              
12 Bàn giao ca với quản lý  00:25 - 00:30              
00:45 - 00:55              
13 Chào đồng nghiệp ra về 00:02- 00:30              
00:55-01:00