Bảng mô tả công việc Service

30/07/2023
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC SERVICE AHANA WEEK
No Nội dung công việc  Thời gian Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             
1 Thể thao và tập luyện nâng cao kiến thức, tay nghề 15:30 - 16:00              
2 Service 1 Fultime quyét lu sàn, lau bàn ghế khu vực vệ sinh, Khu C, Khu D 16:00-16:20              
3 Service 1 Fultime et up giấy ăn, nến, quạt các khu vực, nước chờ khu A và khu bàn service station 16:20-16:30              
4 Về vị trí bán hàng theo quy định của quản lý 16:30-00:00              
16:30-00:30              
5 Kiểm đồ cuối ca theo bảng kiểm đồ Service 00:00-00:15              
00:30-00:45              
6 Service 1 ngả bàn ghế các khu vực, cất cốc giấy 00:15 - 00:25              
Service 2 dọn nhà vệ sinh, lau gương, thay túi rác khu vực vệ sinh và service - tắt các công tắc điện cần thiết  00:45 - 00:55              
12 Bàn giao ca với quản lý  00:25 - 00:30              
00:45 - 00:55              
13 Chào đồng nghiệp ra về 00:02- 00:30              
00:55-01:00