Bảng mô tả công việc thu ngân Ahana Pub

30/07/2023
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỢ LÝ - THU NGÂN AHANA WEEK
No Nội dung công việc  Thời gian Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
             
1 Thể thao và tập luyện nâng cao kiến thức, tay nghề 15:30 - 16:00              
2 Quét sân khu E  16:00-16:15              
3 Bê máy tính, két tiền ra khu thu ngân, kiểm két đủ 1tr, dọn dẹp khu thu ngân , chuẩn bị tiền lẻ, đá phong thủy, bật nước phong thủy các khu vực. 16:15-16:30              
4 Nhập bảng kiểm đồ đầu ca vào máy 16:30-16-40              
6 Thực hiện quy trình cashier : phối hợp điều lệnh kiểm soát đồ ăn đồ uống ra đồ đúng khu vực 16:30 - 00:00              
7 Phối hợp quan sát khách khu vực D, E, chào khách vào quán khu vực cổng. 16:30 - 00:00              
10 Chốt Bill cuối cho khách 00:00 - 00:10              
00:30-00:40              
11 Bàn giao tiền cuối ca với quản lý  00:10 - 00:15              
00:40 - 00:45              
12 Nhập bảng kiểm đồ cuối ca vào máy  00:15 - 00:25              
00:45 - 00:25              
13 Bê cất máy và két tiền, tắt đèn và nước phong thuỷ, bàn giao vệ sinh khu vực cashier với quản lý  00:02- 00:30