Cocktail

Cocktail được định nghĩa là một loại thức uống được pha chế từ rượu mạnh các loại, đường, nước, “rượu đắng – bitters”. Cocktail không chỉ là đồ uống, mỗi ly cocktail là một câu chuyện – là một nhân vật mà cuộc sống và tâm hồn được những bartender đưa vào đó.
Giá: 120,000 VNĐ
Giá: 120,000 VNĐ
Giá: 90,000 VNĐ
Giá: 90,000 VNĐ
Giá: 75,000 VNĐ
Giá: 150,000 VNĐ
Giá: 135,000 VNĐ
Giá: 135,000 VNĐ
Giá: 135,000 VNĐ
Giá: 150,000 VNĐ