Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận Ahana

26/07/2023

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM TỪNG BỘ PHẬN AHANA

I. Văn phòng điều hành

1. Vị trí giám đốc điều hành

Nhiệm vụ : Điều hành hoạt động cửa hàng

Trách nhiệm : Giao việc cụ thể và nhận kết quả từ các bộ phận kinh doanh, đào tạo, kỹ thuật, kế toán, kho tổng, bếp tổng và marketing.

2. Vị trí trưởng phòng nhân sự

Nhiệm vụ : Phụ trách nhân sự, nghiên cứu và đào tạo bar

Trách nhiệm : Nhận việc cụ thể từ giám đốc điều hành, điều phối, giám sát nhân sự, phụ trách đào tạo bartender.

3. Vị trí trưởng phòng kinh doanh

Nhiệm vụ : Phụ trách kinh doanh

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ Giám đốc điều hành, theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh cho CEO đồng thời lên kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển kinh doanh cùng CEO và các cộng sự liên quan.

Ngoài ra Quản lý sản xuất, đóng gói sản phẩm phục vụ quá trình kinh doanh

4. Vị trí trưởng phòng kỹ thuật

Nhiệm vụ : Theo dõi tình trạng sạch sẽ và tình trạng hoạt động của cơ sở.

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ giám đốc điều hành, theo dõi, báo cáo tình hình sạch sẽ và tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất.

Ngoài Sửa chữa và đóng mới theo kế hoạch, chỉ đạo của giám đốc điều hành.

5. Vị trí trưởng phòng kế toán

Nhiệm vụ : Tài chính kế toán

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ, lên kế hoạch mua bán nguyên liệu, trang thiết bị vật tư theo kế hoạch, chỉ đạo của giám đốc điều hành

Tổng hợp thu chi, báo cáo tình hình kinh doanh lỗ lãi theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

6. Vị trí trưởng phòng đào tạo bếp

Nhiệm vụ : Nghiên cứu sản phẩm và đào tạo bếp

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ Giám đốc điều hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo, giám sát nhân sự, setup bar bếp...

7. Ví trí giám sát

Nhiệm vụ : Giám sát quá trình hoạt động của cửa hàng theo đúng văn hóa, nội quy doanh nghiệp

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ Giám đốc điều hành, theo dõi giám sát các quản lý làm việc theo đúng quy trình, văn hóa, quy định của công ty, báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng bao gồm cơ sở vật chất, nhân sự, sản phẩm, khách hàng  và các tình trạng bất hợp lý khác.

II. Nhân sự bán hàng

Quy trình vận hành : Service - Bar ( Beer - Vang - Cocktail & Mocktail) - Head Bar - Bếp - Quản lý.

1. Vị trí quản lý

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, quản lý chung & Cashier

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ ban điều hành, quản lý quán theo văn hóa doanh nghiệp, quản lý việc bán hàng (cashier), quản lý báo cáo kết quả kinh doanh của cửa hàng, quản lý nhân sự vận hành quán, quản lý kế hoạch triển khai công việc, quản lý quy trình làm việc và quản lý chi tiết từng việc.

2. Vị trí trợ lý cửa hàng

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, trợ lý quản lý và phát triển cửa hàng

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ quản lý, quản lý quán theo văn hóa doanh nghiệp, quản lý việc bán hàng (cashier), quản lý báo cáo kết quả kinh doanh của cửa hàng, quản lý nhân sự vận hành quán, quản lý kế hoạch triển khai công việc, quản lý quy trình làm việc và quản lý chi tiết từng việc.

3. Vị trí bếp trưởng

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển bếp

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng theo văn hóa Ahana, Quản lý trang thiết bị vật tư, nguyên liệu bếp, Quản lý quy trình ra món (Chuẩn bị chỗ ngồi - order - cashier - Bếp - Chuẩn bị - Làm đồ - Decor - Kiểm tra - Ra đồ - Chăm sóc khách hàng - Thanh toán - Cám ơn).

4. Vị trí headbar

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển Bar

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ Quản Lý, Quản lý Bar theo văn hóa Mya, Quản lý trang thiết bị vật tư, nguyên liệu quầy bar. Quản lý quy trình ra món uống (Chuẩn bị chỗ ngồi - order - cashier - Bar - Chuẩn bị - Làm đồ - Decor - Kiểm tra - Ra đồ - Chăm sóc khách hàng - Thanh toán - Cám ơn).

5. Vị trí bartender

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển Bar

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ Head Bar, Quản lý Bar theo văn hóa Mya, Quản lý trang thiết bị vật tư, nguyên liệu quầy bar. Quản lý quy trình ra món uống (Chuẩn bị chỗ ngồi - order - cashier - Bar - Chuẩn bị - Làm đồ - Decor - Kiểm tra - Ra đồ - Chăm sóc khách hàng - Thanh toán - Cám ơn).

6. Vị trí bếp

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, quản lý và phát triển bếp

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ bếp trưởng, quản lý cửa hàng theo văn hóa Ahana, Quản lý trang thiết bị vật tư, nguyên liệu bếp, Quản lý quy trình ra món (Chuẩn bị chỗ ngồi - order - cashier - Bếp - Chuẩn bị - Làm đồ - Decor - Kiểm tra - Ra đồ - Chăm sóc khách hàng - Thanh toán - Cám ơn).

7. Vị trí dịch vụ        

Nhiệm vụ : Chăm sóc khách hàng, cung ứng sản phẩm dịch vụ và phát triển khách hàng.

Trách nhiệm : Nhận nhiệm vụ từ quản lý, quản lý dịch vụ theo văn hóa Ahana, Quản lý trang thiết bị vật tư, nguyên liệu phục vụ, quản lý quy trình phục vụ (Chuẩn bị chỗ ngồi, đón khách, order - Cashier - Bar/Bếp - Chuẩn bị - Làm đồ - Decor - Kiểm tra - Ra đồ - Chăm sóc khách hàng - Upsale - Thanh toán - Check bill - Gửi bill - Cám ơn)      

8. Vị trí an ninh

Nhiệm vụ: Trông coi xe & đón nhận khách

Trách nhiệm: Nhận nhiệm vụ từ quản lý, quản lý an toàn khu vực để xe theo văn hóa Ahana, quản lý các thiết bị liên quan đến việc trông giữ xe, duy trì sự sạch sẽ khu vực để xe, tưới cây  hàng ngày, chào đón và tiếp nhận khách một cách vui vẻ, chu đáo và ân cần theo quy trình ( Chuẩn bị chỗ đỗ xe - Chào đón khách - Chỉ dẫn khách chỗ đậu, để xe - Gửi vé cho khách - Mời khách vào quán - Nhận vé - Dắt trả xe cho khách - Cám ơn và hẹn gặp lại)

AHANA PUB

5 LÔ 7B LÊ HỒNG PHONG, HẢI PHÒNG.

Hotline 0961260292